Условия за ползване

Преди да преминем към същинските Общи условия, нека направим най-важните уточнения:

А. За копирането на статии

Копирането на статии от сайтовете ни и тяхното публикуване на друг сайт представлява нарушение на авторските ни права.

Ние не си позволяваме да копираме чуждо съдържание и не бихме искали други хора да възпроизвеждат нашите материали по този начин.

Затова редовно проверяваме всяка една своя статия дали не е открадната и сигнализираме на Гугъл и различните платформи за съдържание за премахване на копираните текстове от търсачката или от платформата.

Статиите, които публикуваме, са плод на авторски труд и не сме съгласни той да бъде възпроизвеждан на други сайтове.

Б. За сайта и самолечението

Самолечението и отлагането на консултация с лекар могат да имат сериозни и дори фатални последици за здравето Ви. Сайтът не носи никаква отговорност за действия или бездействия, предизвикани от публикуваната на него информация, съобщения и препратки. Четенето на статии от Препоръчай.КОМ не замества прегледа ви от вашия личен лекар. Само той или друг специалист може да определи какво ви има и как трябва да се лекувате.

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Фарма Витал ЕООД, с ЕИК 200869677, адрес на управление гр. София, ж.к. “Сухата река”, бл. 212, ап. 212, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: Фарма Витал ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. “Сухата река”, бл. 212, ап. 212., тел. 0888 571 981
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. “Сухата река”, бл. 212, ап. 212.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Параграф 1. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail)
Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и за изпращане на информационен бюлетин.

Данни за получаване на бюлетин (имена, е-mail)
Цел, за която се събират данните: За изпращане на информационен бюлетин.

Параграф 2. (1) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

Разкриват расов или етнически произход;
Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

Както виждате, добавих още подробности за видовете данни, които събираме и не събираме, за да е по-ясно за потребителите. Ще продължа по същия начин с останалите параграфи, освен ако не желаете да променя подхода. Моля, кажете ми какво мислите до тук.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Параграф 3. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://preporachai.com/, сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

Получено изрично съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
За целите на законните интереси на Администратора или на трета страна.

Параграф 4. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта https://preporachai.com/, както и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

 • Извършване на поръчки и закупуване на продукти и услуги;
 • Индивидуализация на страна по договора;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • Участие в събития и обучителни семинари, организирани от дружеството;
 • Участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;
 • Изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.
Условия за ползване

В случай че желаете да споделите някой материал, който ви е харесал, можете да го направите с помощта на бутоните за споделяне в социалните мрежи. За това ще ви бъдем признателни.

Един съвет за хората, които не биха желали личните им данни да се използват от когото и да било:

Закрилата на вашите лични данни е изключително важна за нас. Ще предприемем подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите данни. Но не забравяйте, че вие сте собственик на тези данни. Колкото по-малко информация сте предоставили, толкова повече контрол притежавате. Например ако искате да разглеждате анонимно и не желаете разглеждането Ви да бъде анализирано от нас и нашите доставчици на услуги, трябва да направите съответните настройки в своя браузър. Докато не направите настройките, много доставчици ще събират предоставената от вас информация. Само в редки случаи може да се създаде лична препратка, въпреки че можете да разглеждате например в режим “инкогнито” с Google Chrome или в ” Личен режим” с Firefox.

Дата на влизане в сила: 01.10.2023
Последна промяна: 21.10.2023